ΓΑΛΗΝΟΤΑΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
και το ΥΠΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ της,
του Αρχαίου Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου - Α.Α.Σ.Τ.

SERENISSIMA GRAND ORIENT OF GREECE
and its SUPREME COUNSIL,
of the Ancient and Accepted Scottish Rite - A.A.S.R.

Η ιστορία της
Γαληνοτάτης Μεγάλης Ανατολής
της Ελλάδος

Η ιστορία της Γαληνοτάτης Μεγάλης Ανατολής της Ελλάδος, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος, της ιστορίας του Τεκτονικού Συστήματος στον ελλαδικό χώρο. Αποτέλεσε την πύλη εισόδου του Ελευθεροτεκτονισμού στην Έλλαδα.

Το όμορφο αλλά πολύπαθο ταξίδι μας , ξεκινάει σχεδόν παράλληλα με την επίσημη ιστορία του Τεκτονικού Συστήματος στην Ελλάδα στις αρχές του 19ου αιώνα.
Το 1814 ο Διονύσιος Ρώμας ίδρυσε την πρώτη στοά στον ελληνικό χώρο υπό τον τίτλο «Γαληνοτάτη Μεγάλη Ανατολή της Ελλάδος, κατ’ Ανατολήν Κερκύρας».Το 1850 η στοά ανέστειλε την λειτουργία της.

Το 1867, η Μεγάλη Ανατολή της Ιταλίας έδωσε  ανεξαρτησία στις 8 Στοές που είχε στο Ελληνικό έδαφος (Επτάνησος) και την άδεια να δημιουργήσουν ανεξάρτητο Τεκτονικό Τάγμα υπό την επωνυμία Γαληνοτάτη Μεγάλη Ανατολή της Ελλάδος, η οποία υπό τον τίτλο αυτό αντιπροσώπευε την κανονική και αναγνωρισμένη Τεκτονική Δύναμιν εις την Ελλάδα, έχουσα υπό την δικαιοδοσία της το Συμβολικό  Ελευθεροτεκτονισμό μέχρι το 1950 , όταν  και μετονομάσθηκε σε Μεγάλη Στοά της Ελλάδος. Το Τεκτονικό αυτό Τάγμα απετέλεσε την έκφραση του Τεκτονισμού στη χώρα μας και βρέθηκε πάντοτε στο πλευρό των μη δογματικών Τεκτονικών Σωμάτων της Ευρώπης και πήρε μέρος στην ίδρυση της ΑΜΙ (Διεθνούς Τεκτονικού Συνδέσμου) κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου.

Από τα τέλη Μαΐου 1986, 48 αδερφοί , όλοι μέλη της Σ:. Στ:. <<ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ>> υπ΄ αριθμ. 84 της Μεγ:. Στ:. της Ελλάδος, διαπνεόμενοι από τα τεκτονικά ιδεώδη της ηθικής, εγύμνωσαν τα ξίφη και επεχείρησαν, ως άλλοι Ελεύθεροι Πολιορκημένοι, ηρωική έξοδο από το τέλμα της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος, το περικυκλωμένο από το κάστρο της μισαλλοδοξίας, του φανατισμού, του εγωισμού και του δογματισμού.

Με οδηγό, στην άγνωστη πορεία, το μέγα ψυχικό σθένος των αδ. και με φάρο, τις ριζωμένες μέσα τους Τεκτονικές Αρχές, επεχείρησαν με άλλους αδελφούς των Σεπτ:. Στοών <<Παρθενών>> των Αθηνών και <<Παλαιών Πατρών Γερμανού>> της Αχαϊας, να ιδρύσουν νέα Τεκτονική δύναμη, την Εθνική Μεγάλη Στοά της Ελλάδος. Για αυτό τον λόγο, παραιτήθηκαν όσοι αδελφοί κατείχαν μεγάλα αξιώματα, με πρώτον τον αείμνηστο Μεγ:. Διδάσκαλο Αδ:. Πέτρο Φράγκο και έχοντας ως οδηγό και φάρο, τον ηθικόν νόμο, απεχώρησαν οριστικώς από την Μεγάλη Στοά της Ελλάδος.

Κατά το χρονικό διάστημα από τον Μάιο 1986 μέχρι τον Ιούνιο 1990, η Ακρόπολις προσπάθησε για την επιτυχία της Εθνικής Μεγάλης Στοάς, η οποία λειτουργούσε σύμφωνα με τον Αγγλικό τύπο. Αυτή η προσπάθεια ξεκίνησε με πολλές ελπίδες αλλά τελικώς το όνειρο μιας υγιούς νέας Μεγ:. Στοάς δεν απέδωσαν. Έτσι, αρκετοί από τους αδελφούς (τους 48 που ξεκίνησαν), μη αντέχοντας και νέα ταλαιπωρία, απεχώρησαν από την Εθνική Μεγάλη Στοά της Ελλάδος. Νέον όμως αίμα είχε εισέλθει στην Στοάν <<ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ>>. Έτσι λοιπόν τον Ιούνιο του έτους 1990, 25 περίπου αδελφοί, αφού ανέπτυξαν και πάλι τα τεκτονικά λάβαρα και με τα ξίφη ανά χείρας, επεχείρησαν μια νέα δραματική έξοδο μόνοι τους, χωρίς κανένα στήριγμα, παρά μόνο την αστείρευτη δύναμή τους.

Από τον Σεπτέμβριο του 1990, εργάσθηκαν ως ανεξάρτητη συμβολική Στοά <<ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ>>, στεγαζόμενοι σε Τεκτονικό Ναό του μικτού, στην οδό Τροίας στην Κυψέλη. Στις 7 Ιανουαρίου 1991, το μικτό έπαψε να παρέχει την στοιχειώδη στήριξη και δεν τους άφησε το δικαίωμα να εργάζονται στον Ναό του. Στις 7 Ιανουαρίου 1991 στην οικεία αδελφού , έχοντες μετατρέψει αυτή, σε Στοά, όλοι μαζί, σαν ένας άνθρωπος, αποφάσισαν να συνεχίσουν τον αγώνα, μόνοι τους, μη περιμένοντας βοήθεια από πουθενά.
Στην συνεδρίαση εκείνη και στις επόμενες μέχρι την 1 Φεβρουαρίου 1991, που εξακολουθούσαν να γίνονται στην οικία αδελφού απεφάσισαν την ίδρυση νέας Τεκτονικής Δυνάμεως, με διακριτικό όνομα «ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΟΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΕΚΤΟΝΩΝ» και με πρώτον Μεγάλο Διδάσκαλο τον παμψηφεί εκλεγέντα, αείμνηστο αδελφό Πέτρο Φράγκο.

Την 15η Φεβρουαρίου 1991 έλαβε χώρα η μίσθωση του κτιρίου επί της οδού Αχαρνών και Ρόδου και τον Μάιο 1991 , τα εγκαίνια του Περικαλλούς Νέου Ναού καθώς και η μύηση νέων αδελφών.

Στις 22 Μαρτίου 1992, σε πανηγυρική έκτακτη συνεδρίαση, οι αποτελούντες την Μεγ. Στ. Έλλ. Τέκτ. αδελφοί, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση αφύπνισαν την «ΓΑΛΗΝΟΤΑΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ». Με την αφύπνιση αυτή το Τάγμα της Γ.Μ.Α.Τ.Ε. εγκατέλειψε έκτοτε τον τίτλο της «ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΤΟΑΣ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΤΕΚΤΟΝΩΝ» που χρησιμοποιούσε μέχρι την εκείνη την εποχή.

Έτσι, οι σεπτές Στοές <<ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ>>, <<ΕΡΕΧΘΕΙΟΝ>> και <<ΑΡΓΩ>> κήρυξαν την ανεξαρτησία τους από τον Αγγλοσαξονικό δογματισμό και εψήφισαν το Σύνταγμα του 1992, της Γ.Μ.Α.Τ.Ε., που αυτό και μόνον, είναι η απαρχή του φιλελεύθερου, μη δογματικού Τεκτονικού χώρου στην Ελλάδα, απαλλαγμένου από τις δογματικές αγκυλώσεις του αγγλικού συστήματος, ως φυσική συνέχεια του γνησίου απογόνου της Γαληνοτάτης Μεγάλης Ανατολής της Ελλάδος που δημιουργήθηκε το 1867 από την Μεγάλην Ανατολή της Ιταλίας. Με αυτές τις αναντίρρητες και αναμφισβήτητες ιστορικές αλήθειες και φιλελεύθερες δογματικές αρχές και αξίες, λειτουργήσαμε και λειτουργούμε, με αγώνες, επί 25 και πλέον έτη από της ιδρύσεως της μέχρι σήμερα. Άλλωστε αυτές τις δογματικές αρχές και αξίες μας αναγνωρίζουν και άλλα τάγματα στο χώρο του ελευθεροτεκτονισμού της Ελλάδος και μάλιστα με τη σύσταση και υποστήριξη της Γ.Μ.Α.Τ.Ε. εισήχθησαν και αυτά εις το CLIPSAS, και άλλους διεθνείς οργανισμούς.

Οργάνωση και σύνθεση

Η Γαληνοτάτη Μεγάλη Ανατολή της Ελλάδος είναι, από της επανιδρύσεως της (1992), Τεκτονικό Τάγμα, αρχικά αποκλειστικά ανδρικό και από το 2016 και με μία Αμιγώς Γυναικεία Στοά, και  ανήκει στον Αρχαίο και Αποδεδειγμένο Σκωτικό Τύπο. Διαθέτει πλήρως ανεγνωρισμένο  από το Ύπατο Συμβούλιο της Νοτίου Ομοσπονδιακής Περιφέρειας των ΗΠΑ , Ύπατο Συμβούλιο του Α.Α.Σ.Τ., που αποτελείται από 33 βαθμούς (προσθέτοντας 30 επιγενόμενους βαθμούς στο σύστημα των 3 βαθμών του Συμβολικού Τεκτονισμού).  H κυρίαρχη διεθνώς αυτή μορφή δημιουργήθηκε από της Νότια Δικαιοδοσία (Southern Jurisdiction, Charleston NC) του Σκωτικού Τύπου, η οποία σήμερα εδρεύει εις την Ουάσιγκτον DC των ΗΠΑ και έχει ως βάση τις διατάξεις του συντάγματος του Φρειδερίκου ΙΙ του 1776
και των τροποποιήσεων της Λωζάνης.


Εις την Γαληνοτάτη Μεγάλη Ανατολή της Ελλάδος λαμβάνουν χώρα διδασκαλίες και μυήσεις υψηλής ποιότητος, σε όλους τους βαθμούς από  του Συμβολικού Τεκτονισμού 1ου εως 3ου (CRAFT) και  του Περιστυλίου (CHAPITRE) 4ου  μέχρι και του 33ου  και τελευταίου Βαθμού.
Έχει υπό την αιγίδα της 10 Συμβολικές Στοές, από τις οποίες οι 8 Ανδρικές και 1 Αμιγώς Γυναικεία <<ΑΡΤΕΜΙΣ>>,  λειτουργούν με έδρα την Αθήνα και μία, την Σ:. Στοά <<ΕΥΡΩΠΗ>> που λειτουργεί στην Ανατολή των Βρυξελλών και εργάζεται στην Ελληνική Γλώσσα,  υπό την ηγεσία του κραταιού Αδ:. Βαγγέλη Διβάρη 33ου [vangelisdi@gmail.com], Αναπληρωτού Μεγ:. Διδασκάλου επί των Εξωτερικών Υποθέσεων και εκπροσώπου της Γ.Μ.Α.Τ.Ε. στην Ευρώπη.

Παρακάτω παραθέτονται οι στοές που λειτουργούν υπό την αιγίδα της Γ.Μ.Α.Τ.Ε.:

Επικοινωνείστε μαζί μας - Contact us

Πληροφορίες - Information

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ   -   ADDRESS
Φιλής 198Α,           Fylis 198A str.,
Αθήνα 112 52         Athens 112 52
ΕΛΛΑΣ                  GREECE

ΤΗΛΕΦΩΝΟ - PHONE
00 30 210 86 19 142
00 30 697 63 10 519


ταχυδρομείο - e-mail
serenissime.grandorientgrece@gmail.com

info@serenissimegrandorient.gr

Επικοινωνείστε μαζί μας - Contact us

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ